Phở ăn liền
 • Tên sản phẩm: Phở Bò Như Ý
 • Trọng lượng: 65g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Phở Gà Như Ý
 • Trọng lượng: 65g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Phở Chay Như Ý
 • Trọng lượng: 65g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Phở Bò Hương Bếp
 • Trọng lượng: 65g
 • Qui cách: 30 gói / thùng hoặc 100 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Phở Gà Hương Bếp
 • Trọng lượng: 65g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Phở Bò Sao Việt
 • Trọng lượng: 70g
 • Qui cách: 18 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Phở Gà Sao Việt
 • Trọng lượng: 70g
 • Qui cách: 18 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Phở Khô Vị Hương
 • Trọng lượng: 500g
 • Qui cách: 16 gói / thùng