Cháo ăn liền
 • Tên sản phẩm: Cháo Gà Bí Đỏ Alpha
 • Trọng lượng: 50g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Cháo Thịt Bằm Bí Đỏ Alpha
 • Trọng lượng: 50g
 • Qui cách: 30 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Cháo Cá Vị Hương
 • Trọng lượng: 47g
 • Qui cách: 100 gói / thùng hoặc 30 gói / rổ
 • Tên sản phẩm: Cháo Tôm Vị Hương
 • Trọng lượng: 47g
 • Qui cách: 100 gói / thùng hoặc 30 gói / rổ
 • Tên sản phẩm: Cháo Gà Ăn Liền Vị Hương
 • Trọng lượng: 47g
 • Qui cách: 100 gói / thùng hoặc 30 gói / rổ
 • Tên sản phẩm: Cháo Thịt Bằm Vị Hương
 • Trọng lượng: 47g
 • Qui cách: 100 gói / thùng hoặc 30 gói / rổ
 • Tên sản phẩm: Cháo Dinh Dưỡng Vị Hương
 • Trọng lượng: 47g
 • Qui cách: 100 gói / thùng hoặc 30 gói / rổ
 • Tên sản phẩm: Cháo Thập Cẩm Vị Hương
 • Trọng lượng: 47g
 • Qui cách: 100 gói / thùng hoặc 30 gói / rổ
 • Tên sản phẩm: Cháo Chay Vị Hương
 • Trọng lượng: 47g
 • Qui cách: 100 gói / thùng hoặc 30 gói / rổ
 • Tên sản phẩm: Cháo Thịt Bằm Vị Hương
 • Trọng lượng: 50g
 • Qui cách: 50 gói / thùng
 • Tên sản phẩm: Cháo Ly Thập Cẩm Vị Hương
 • Trọng lượng: 50g
 • Qui cách: 24 ly / thùng
 • Tên sản phẩm: Cháo Ly Thịt Bằm Vị Hương
 • Trọng lượng: 50g
 • Qui cách: 24 ly / thùng