• Tên sản phẩm: Bánh Que Lắc Panda
 • Trọng lượng: 34g
 • Qui cách: 
 • Tên sản phẩm: Snack Mì Hương Phô Mai
 • Trọng lượng: 
 • Qui cách: 
 • Tên sản phẩm: Snack Mì Panda 
 • Trọng lượng: 
 • Qui cách: 
 • Tên sản phẩm: Snack Mì Mickey
 • Trọng lượng: 25g
 • Qui cách: 200 gói / thùng