Bún ăn liền
  • Tên sản phẩm: Bún Bò Huế Như Ý
  • Trọng lượng: 60g
  • Qui cách: 30 gói / thùng
  • Tên sản phẩm: Bún Riêu Cua Như Ý
  • Trọng lượng: 60g
  • Qui cách: 30 gói / thùng